سوال: انتخاب کلاس های A و B بر اساس سن پرتوجو است و یا آمادگی او؟

صفحه ی اصلی سوالاتسوال: انتخاب کلاس های A و B بر اساس سن پرتوجو است و یا آمادگی او؟
1 پاسخ
مدیر سایت عضو سایت 1 ماه قبل

انتخاب کلاس ها کاملا به صورت انتخابی است و هر ورزشکار با توجه به وضعیت آمادگی جسمانی خود حرکات را انتخاب مینماید