حجم ویدیو ارسالی چقدر باید باشه ؟

صفحه ی اصلی سوالاتحجم ویدیو ارسالی چقدر باید باشه ؟
مدیر سایت عضو سایت 1 ماه قبل
سید حسین حسینی پاسخ داده شده 2 هفته قبل

۴۰مگابایت

سید حسین حسینی پاسخ داده شده 2 هفته قبل

۲۵ مگابایت

سید حسین حسینی پاسخ داده شده 2 هفته قبل

۲۵ مگابایت

1 پاسخ
مدیر سایت عضو سایت 1 ماه قبل

طبق دستورالعمل ارسالی حجم ویدیو باید 40 مگابایت باشد در صورتی که حجم ویدیوی شما بیش از این مقدار است با اپلیکیشن های کاهش حجم ویدیو آن را بهینه نمایید 
همچنین میتوانید برای اطلاعات بیشتر میتونید  به بخش نحوه فیلم برداری مراجعه کنید .

سید حسین حسینی پاسخ داده شده 2 هفته قبل

۴۰مگابایت

سید حسین حسینی پاسخ داده شده 2 هفته قبل

۴۰مگابایت

سید حسین حسینی پاسخ داده شده 2 هفته قبل

۲۵ مگابایت