بدینوسیله نتایج مرحله اول کلاس A ( مرحله استانی) خدمت همه ورزشکاران گرامی اعلام میگردد. تمامی نفرات راه یافته به مرحله دوم ( مرحله کشوری) فرصت دارند از تاریخ یکشنبه 06/ تیر / 1400 تا یکشنبه 20/ تیر / 1400 فیلم های جدید خود را مطابق شرایط ذکر شده در دور اول مسابقات ( موجود در قسمت راهنمای کلاسA ) بارگزاری نمایند
فیلم هایی که از هر نظر مطابق با دستورالعمل آیین نامه مسابقات نباشد حذف خواهند شد
برای مشاهده نتایج روی لینک اینجا کلیک کنید
با تشکر
کمیته مسابقات و داوری انجمن ورزش یوگا

برای مشاهده و تعویض صفحات میتوانید از نوار ابزار انتهای فایل استفاده کنید همچنین برای دانلود فایل روی دریافت نتایج کلیک کنید