جواب: نحوه ثبت نام به این صورت است که ورزشکار، ابتدا در سامانه عضو شده و سپس با توجه به راهنمای سایت ( که مرجع حرکات و فیلم های آموزشی و آیین را شامل میشود کلاس انتخابی خود را انتخاب و با توجه به مرجع حرکات هر کلاس 6 حرکت خود را انتخاب مینماید. هر کلاس فیلم آموزشی جداگانه دارد که در تلگرام انجمن و سامانه قرار داده شده است

جواب: تاریخ مسابقات مرحله اول کلاس A  از 20 اردیبهشت لغایت 3 خرداد ماه می باشد و نفرات برتر به مرحله کشوری راه میابند و تاریخ مسابقات کلاس B از 20 اردیبهشت تا 20 خرداد ماه  در یک مرحله می باشد می باشد

جواب: امکان شرکت در هر دو کلاس وجود ندارد، لطفا با توجه به سطح آمادگی و علاقه خود کلاس رقابتی را انتخاب فرمایید

جواب: جایزه برای نفر اول تا سوم هر هر رده سنی در هر دو کلاس A  و B  رقابت ها در هر دو جنسیت خانم ها و آقایان در نظر گرفته شده است

جواب: با توجه به سن خود رده سنی مورد نظر انتخاب بفرمایید ، مثلا متولدین 1390 در رده سنی 9 تا 11 سال قرار میگیرند.

جواب: نونهالان 4 حرکت اجباری دارند ، که در آن خود حرکت HALF MOON سه تنوع دارد ، حرکات اجباری ازین دسته انتخاب میشود و دو حرکت باقی مانده از 85 حرکت مرجع حرکات کلاس A به صورت اختیاری انتخاب خواهد شد

همه شرکت کنندگان تنها 6 حرکت انجام خواهند داد

جواب: غیر از رده سنی 9 تا 11 سال   کلاس A، هیچ رده سنی حرکت اجباری ندارد، مرجع حرکات هر دو کلاس و آیین نامه هم در سامانه و هم در تلگرام رسمی انجمن قابل مشاهده و دانلود میباشد.

جواب: فیلم بدون کلام و فقط شامل انجام 6 حرکت در 180 ثانیه است، لطفا لایو ذخیره شده در صفحه رسمی انستاگرامانجمن یوگا را مشاهده فرمایید

جواب: اجرای پیشنهادی کاملا اختیاری است، اما اگر ورزشکار از این شیوه حرکت را انجام دهد، به سمت اجرای ایده آل و نمره کامل خواهد رفت، لطفا آیین نامه رقابت ها مطالعه شود.

[dwqa-list-questions]