نوع پوشش

پوشش:

پوشش خانم ها و آقایان به شرح ذیل است، در صورت رعایت نکردن موارد ورزشکار از دور رقابت ها کنار گذاشته خواهد شد، در پایان دو عکس برای آشنایی بیشتر شما عزیزان گذاشته شده است

پوشش بانوان: خانم ها باید از لباس هایی کاملا پوشیده مطابق با شئونات اسلامی به شرح ذیل استفاده نمایند:

  • لباس بالاتنه باید تا روی نشیمنگاه باشد
  • آستین ها تا مچ دستان
  • شلوارچسبان نباشد، بلند تا مچ پاها
  • پوشش موی سرکامل به صورتی که فقط گردی صورت مشخص باشد

پوشش آقایان:

  • لباس بالاتنه آستین بلند و پوشیده
  • شلوار تا مچ پا